نیروی انسانی

/نیروی انسانی
نیروی انسانی2020-04-22T16:36:56+00:00

مهمترین سرمایه هر شرکت بدون شک نیروهای انسانی متعهد، کارآزموده و مناسب میباشد . نیروی انسانی یکی از چالش برانگیزترین مباحث در مدیریت و رهبری سازمان ها می باشد و مدیران در این بخش با مشکلات عدیده و گوناگونی روبرو هستند که در صورت عدم توجه ویژه به این بخش باعث اتلاف وقت و تحمیل هزینه های زیاد و جبران ناپذیر به سازمان خود می گردند. برخی از مشکلات شایع در این حوزه به شرح زیر میباشد:

* نداشتن فرایند استخدا م * تامین نیروی انسانی بدون نیاز سنجی اصولی * ارزیابی اشتباه و جذب نیروهای نامناسب * ضعف برنامه ریزی در حوزه منابع انسانی * نبود شاخص های ارزیابی عملکرد * ضعف در نگهداشت نیروها و ریزش بیش از حد * عدم اندازه گیری میزان ریزش نیروها و هزینه هایی که به سازمان تحمیل می شود * استفاده نادرست از تخصص ها و توانایی های نیروی انسانی * ضعف آموزش * ناتوانی در وفادار سازی نیروها * ناتوانی در ایجاد فرهنگ سازمانی * مشکلات محیطی و مرتبط با ارگونومی * ارتباط غیر موثر بین مدیران و کارکنان

چگـــونه باید این مشکلات را به حـــداقل رسانید؟ در این میان جهت فهم بهــتر مسائل مطرح شده گزینه اول ( فرایند استخدام) را شرح میدهیم. چگونه میان این همه متقاضی کار بهترین افراد را برای خود انتخاب مینماییم؟ نیروهایی که به لحاظ تخصص گاها فوق العاده ولی به لحاظ اخلاق نامناسب می باشند. نیروهایی که در یک رشته درس خوانده، رشد کرده و تجربه بدست آورده اند ولی کاملا برای آن شغل نامناسب تلقی میشوند و خود نیز هیچ وقت رضایت از کار و فعالیتهایشان ندارند. مصاحبه ، فرآیند جذب فعالیتی شامل شناسایی نیروهای مناسب از طریق منابع درست اطلاعاتی های روانشناسی با رویکرد کسب و کار، مصاحبه تخصصی با توجه به جایگاه شغلی و نیاز کارفرما و در مرحله چهارم گرفتن تست های شخصیت برای رسیدن به نتایج دقیق تر در جذب نیروی مناسب کار میباشد.